Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

το κεφάλι / kafa (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το πρόσωπο yüz
το μάγουλο yanak
το σαγόνι çene
το χείλος dudak
η γλώσσα dil
τα ούλα diş etleri
ο λάρυγγας boğaz
το δόντι diş
το ρουθούνι burun deliği
το βλέφαρο göz kapağı
το φρύδι kaş