Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μηδέν έως εννέα / sıfırdan dokuza (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
μηδέν sıfır
ένα bir
δύο iki
τρία üç
τέσσερα dört
πέντε beş
έξι altı
επτά yedi
οκτώ sekiz
εννέα dokuz