Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οπτικές περιγραφές / görsel tarifler (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
αδιαφανής ışıkgeçirmez
διαφανής saydam
όμορφος güzel
άσχημος çirkin
λαμπερός parlak
μουντός sönük
γυαλιστερός parlak
ματ mat
ωραίος yakışıklı
χαριτωμένος hoş