Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μέρη ενός βιβλίου / kitabın bölümleri (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φράση sözcük öbeği
η πρόταση cümle
η λέξη kelime
η στίξη noktalama
η παράγραφος paragraf
το κεφάλαιο bölüm
ο διάλογος dialog
η έκφραση η φράση ifade sözcük öbeği
το γράμμα αλφαβήτου harf alfabe
τα περιεχόμενα ενός βιβλίου içindekiler kitapta
το ευρετήριο ενός βιβλίου dizin kitapta
ο τίτλος ενός βιβλίου başlık kitabın