Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Catalan phrases and vocabulary exercises

business / El Negoci
Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Catalan
phrase comment phrase comment
the advertisement l'anunci
the business el negoci
the committee el consell
the competition la competència
the company l'empresa
the development el desenvolupament
the distribution la distribució
the industry la indústria
the market el mercat
the organization l'organització
the office l'oficina
the contract el contracte
the negotiation la negociació
the trade el comerç