Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Catalan phrases and vocabulary exercises

computer / L'Ordinador
Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Catalan
phrase comment phrase comment
the monitor la pantalla
the keyboard el teclat
the mouse el ratolí
the network la xarxa
the software el programari
the email el correu electrònic
the crash errada del sistema
the disc drive el lector de disc
the floppy disc el disquet