Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Catalan phrases and vocabulary exercises

study / L'Estudi
Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Catalan
phrase comment phrase comment
the desk l'escriptori
the chair la cadira
the book el llibre
the pen el bolígraf
the pencil el llapis
the computer l'ordinador
the telephone el telèfon
the reading lamp el llum també flexo
the filing cabinet l'arxivador