Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Catalan phrases and vocabulary exercises

on the road / A la Carretera
Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Catalan
phrase comment phrase comment
the motorway l'autopista
the road la carretera
the car el cotxe
the bus l'autobús
the lorry el camió
the bridge el pont
the accident l'accident
the diversion la desviació
the junction la cruïlla
the tunnel el túnel
the road sign senyal de circulació
the road works tram en obres
the traffic lights el semàfor
the speed camera el radar
the traffic jam l'embús també l'embotellament