Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Catalan phrases and vocabulary exercises

mechanics / Mecànica
Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Catalan
phrase comment phrase comment
the velocity la velocitat
the volume el volum
the force la força
the mass la massa
the acceleration l'acceleració
the amplitude l'amplitud
the lever la palanca
the fulcrum el fulcre
the load la càrrega
the momentum el moment també la velocitat i l'impuls
the piston el pistó també l'èmbol
the projectile el projectil
the pulley la politja
the pendulum el pèndul