Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština Svenska Türkçe Română
previous(previous list) next(next list)

business finance / obchodní finance

English to Czech phrases

Take a look at the English to Czech phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Czech
phrase comment phrase comment
insurance pojištění
capital kapitál
cashflow pohyb hotovosti
interest rate úroková sazba
tax daň
accountant účetní
profit zisk
deficit schodek
accounts účty
assets aktiva
turnover obrat
balance sheet konečný účet
depreciation znehodnocení
dividend dividenda
forecast předpověď
liabilities závazky
overheads režijní náklady