Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Czech phrases and vocabulary exercises

on the road / na cestě
Take a look at the English to Czech phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Czech
phrase comment phrase comment
the motorway dálnice
the road silnice
the car auto
the bus autobus
the lorry nákladní vůz
the bridge most
the accident nehoda
the diversion objížďka
the junction křižovatka
the tunnel tunel
the road sign značka
the road works práce na silnici
the traffic lights semafor
the speed camera kamera na měření rychlosti
the traffic jam dopravní zácpa