Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština Svenska Türkçe Română
previous(previous list) next(next list)

milestones / milníky

English to Czech phrases

Take a look at the English to Czech phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Czech
phrase comment phrase comment
birth narození
toddler batole
childhood dětství
school years školní léta
adolescence dospívání
graduation promoce
birthday narozeniny
career kariéra
engagement zásnuby
marriage manželství
divorce rozvod
middle aged středního věku
retirement důchod
old aged starý
death smrt