Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština Svenska Türkçe Română
previous(previous list) next(next list)

law / právo

English to Czech phrases

Take a look at the English to Czech phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Czech
phrase comment phrase comment
authority úřad
law právo
crime zločin
police policie
justice spravedlnost
court soud
offence přestupek
sentence prison rozsudek
accusation obvinění
lawyer právník
criminal zločinec
allegation tvrzení před soudem
court case soudní řízení
accused obviněný
prison vězení
judge soudce