Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Czech phrases and vocabulary exercises

interactive / interaktivní
Take a look at the English to Czech phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Czech
phrase comment phrase comment
to pursue sledovat
to compete soutěžit
to win vyhrát
to lose be defeated prohrát být poražen
to make love milovat se
to guide provázet
to reward odměnit
to help pomáhat
to ask zeptat se
to allow dovolit
to fight bojovat