Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Czech phrases and vocabulary exercises

mathematics basics / základy matematiky
Take a look at the English to Czech phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Czech
phrase comment phrase comment
the addition sčítání
the subtraction odčítání
the division dělení
the multiplication násobení
the sum součet
the result výsledek
the total celková částka
infinity nekonečno
zero nula
the ratio koeficient
the triangle trojúhelník
the square čtverec
the rectangle obdélník
the circle kruh
algebra algebra
geometry geometrie
the calculation výpočet