Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Turkish phrases and vocabulary exercises

Here are your English to Turkish phrases and vocabulary exercises. The number by each tells you how many words or phrases are in it. Click on the name to carry on.

basic

colours / renkler (13) conversation / konuşma (14) nought to nine / sıfırdan dokuza (10) months / aylar (12) to be and to have / olmak ve sahip olmak (12) clothes / giysiler (15) days of the week / haftanın günleri (7) ten to nineteen / ondan on dokuza (10) to do and to seem / yapmak ve görünmek (12) to go and to come / gitmek ve gelmek (12) to put and to take / koymak ve almak (12) twenty and more / yirmi ve yukarısı (12)

at home

breakfast / kahvaltı (14) drinks / içecekler (13) fruit and vegetables / meyve ve sebzeler (16) household objects / ev eşyaları (18) mealtime / yemek zamanı (15) bathroom / banyo (11) bedroom / yatak odası (8) computer / bilgisayar (9) house / ev (14) kitchen / mutfak (16) the living room / oturma odası (11) dinner / akşam yemeği (17) study / çalışma odası (9)

nature

the body 1 / vucudumuz 1 (14) inside the body / vucudumuzun içinde (10) mammals / memeliler (15) materials / malzemeler (11) metals and minerals / maden ve minareller (9) more creatures / daha fazla canlı (13) plants / bitkiler (11) the body 2 / vucudumuz 2 (15) earth / dünya (12) elements / elementler (12) head / kafa (11) heavens / gökyüzü (10)

society

business / iş (14) around town / şehirde (12) at work / işte (14) business finance / iş maliyesi (17) economics / ekonomi (17) education / eğitim (20) in the street / sokakta (11) on the road / yolda (15) personal finance / kişisel maliye (16) politics / politika (17) religion and faith / din ve inanç (14) law / kanun (16) transport / ulaşım (12) health professions / sağlıkla ilgili meslekler (10) various professions / diğer meslekler (13) public servants / devlet memurları (9) artists / sanatla uğraşanlar (9) workers / işçiler (9)

actions

actions 1 / eylemler 1 (9) actions 2 / eylemler 2 (10) interactive / birbirini etkileyen (11) motion / hareket (12) posession / iyelik (9) sound / ses (11) mouth / ağız (9) senses / hisler (8) destruction / yıkım (10) emotion / duygu (7)

specialist words

algebra and arithmetic / cebir ve aritmetik (9) geometry and trigonometry / coğrafya ve trigonometri (10) mathematics basics / matematiğin temelleri (17) numbers and fractions / sayılar ve kesirler (10) parts of a book / kitabın bölümleri (12) mechanics / mekanik (14)

miscellaneous

milestones / dönüm noktası (15) direction and position / yönler ve konum (14) moral qualities / ahlaki değerler (11) people / insanlar (14) time / zaman (14) visual descriptions / görsel tarifler (10) short phrases 1 / kısa sözcük öbekleri 1 (16) short phrases 2 / kısa sözcük öbekleri 2 (17) longer phrases 1 / uzunca sözcük öbekleri 1 (12) longer phrases 2 / uzunca sözcük öbekleri 2 (12) longer phrases 3 / uzunca sözcük öbekleri 3 (9) physical qualities / fiziksel görünüm (16) feelings and emotions / duygular ve hisler (16)