Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Tyska.

previous(föregående lista)mun / der Mund next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Tyska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Tyska
fras kommentar fras kommentar
att äta essen
att dricka trinken
att smaka schmecken
att blåsa blasen
att tala sprechen
att bita beißen
att kyssa küssen
att le lächeln
att andas atmen