Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Tyska.

previous(föregående lista)sinnen / die Sinne next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Tyska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Tyska
fras kommentar fras kommentar
att se sehen
att titta schauen
att höra hören
att lyssna zuhören
att vidröra berühren
att känna fühlen
att lukta riechen
att smaka schmecken