Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Franska.

previous(föregående lista)nationalekonomi / l'économie next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Franska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Franska
fras kommentar fras kommentar
beskattning l'imposition fem.
byråkrati la bureaucratie
efterfrågan la demande
utbud l'offre
entreprenör l'entrepreneur masc l'entrepreneuse (fem.)
fri handel le libre échange
inflation l'inflation fem.
tillväxt la croissance
arbete la main d'oeuvre
bolag la société
marknad le marché
monopol le monopole
ledning la direction
tull le tarif
arbetslöshet le chômage
svarta börsen le marché noir
välfärdsstat l'état providence masc.