Türkçe Rusça sözcük öbekleri ve kelime testleri

previous(önceki liste)iş / дело, бизнес next(sonraki liste)

Aşağıdaki Türkçe Rusça söcük öbeklerine bir göz atın. Onları öğrenmeye çalışın, sonra aşağıdaki linklere tıklayarak Kelime Testini yapın.

(Yazı yazmanız gerekmiyor)
(Her cevabı yazmalısınız)
Türkçe Rusça
sözcük öbeği yorum sözcük öbeği yorum
reklam реклама
дело
komite комитет
yarışma конкуренция
şirket компания
gelişme развитие
dağıtım распределение
endüstri индустрия
Pazar рынок
organizasyon организация
ofis офис
sözleşme контракт
görüşme переговоры
ticaret торговля