Türkçe Rusça sözcük öbekleri ve kelime testleri

previous(önceki liste)ekonomi / экономика next(sonraki liste)

Aşağıdaki Türkçe Rusça söcük öbeklerine bir göz atın. Onları öğrenmeye çalışın, sonra aşağıdaki linklere tıklayarak Kelime Testini yapın.

(Yazı yazmanız gerekmiyor)
(Her cevabı yazmalısınız)
Türkçe Rusça
sözcük öbeği yorum sözcük öbeği yorum
vergilendirme налогообложение
bürokrasi бюрократия
talep спрос
stok предложение
müteşebbis предприниматель
serbest ticaret неограниченная беспошлинная торговля
enflasyon инфляция
büyüme рост
труд
dernek корпорация
Pazar рынок
tekel монополия
idare управление
tarife тариф
işsizlik безработица
kara borsa черныйа рынок
refah devleti государство всеобщего благосостояния