Türkçe Mandarin sözcük öbekleri ve kelime testleri

previous(önceki liste)iş maliyesi / 商务金融 next(sonraki liste)

Aşağıdaki Türkçe Mandarin söcük öbeklerine bir göz atın. Onları öğrenmeye çalışın, sonra aşağıdaki linklere tıklayarak Kelime Testini yapın.

(Yazı yazmanız gerekmiyor)
(Her cevabı yazmalısınız)
Türkçe Mandarin
sözcük öbeği yorum sözcük öbeği Pinyin yorum
sigorta 保险 băo xiăn
sermaye 资金 zī jīn
nakit girişi 现金流转 xiàn jīn liú zhuăn
vergi shuì
muhasebeci 会计 kuài jì
kar 利润 lì rùn
açık bütçe 赤字 chì zì
hesaplar 帐户 zhàng hù
servet 财产 cái chăn
ciro 营业额 yíng yè é
amortisman 贬值 biăn zhí
hisse 红利 hóng lì
tahmin 预测 yù cè
yükümlülükler 债务 zhài wù
işletme giderleri 企业管理费用 qĭ yè guăn lĭ fèi yòng
faiz oranı 利率 lì lǜ
bilanço 资产负债表 zī chăn fù zhài biăo