previous(předchozí seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

delší fráze 3 / Längere Sätze 3

Podívejte se na fráze čeština do němčina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
Máš v úmyslu mu napsat? Beabsichtigen Sie, ihm zu schreiben?
V tom s tebou souhlasím Da stimme ich mit Ihnen überein
Ta dvě slova jsou skoro stejná Die zwei Wörter bedeuten nahezu das Gleiche
Ty dvě tabulky jsou úplně stejné Die zwei Tische sind identisch
Je těžké změnit zvyk Es ist schwierig, diese Gewohnheit zu ändern
Pamatuji si, když jsme ho naposled viděli Ich erinnnere mich noch daran, als wir ihn das letzte Mal getroffen haben
Když si to zapíšeš, snáz si to zapamatuješ Wenn Sie es aufschreiben, können Sie es sich besser merken
Ať se to stane kdykoliv Wann auch immer das passieren mag
Tento je právě tak pěkný jako tamten Das Eine ist genauso schön wie das Andere