English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam) next(další seznam)

obchodní finance / business finance

Česko-anglické fráze

Podívejte se na fráze čeština do angličtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština angličtina
fráze poznámka fráze poznámka
pojištění insurance
kapitál capital
pohyb hotovosti cashflow
úroková sazba interest rate
daň tax
účetní accountant
zisk profit
schodek deficit
účty accounts
aktiva assets
obrat turnover
konečný účet balance sheet
znehodnocení depreciation
dividenda dividend
předpověď forecast
závazky liabilities
režijní náklady overheads