English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam) next(další seznam)

ekonomika / economics

Česko-anglické fráze

Podívejte se na fráze čeština do angličtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština angličtina
fráze poznámka fráze poznámka
daně taxation
byrokracie bureaucracy
černý trh black market
poptávka demand
nabídka supply
podnikatel entrepreneur
volný trh free trade
inflace inflation
růst growth
práce labour
korporace corporation
trh market
monopol monopoly
vedení management
sazba tariff
nezaměstnanost unemployment
sociální stát welfare state