English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam) next(další seznam)

vzdělání / education

Česko-anglické fráze

Podívejte se na fráze čeština do angličtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština angličtina
fráze poznámka fráze poznámka
algebra algebra
počty arithmetic
biologie biology
chemie chemistry
zeměpis geography
geologie geology
geometrie geometry
metematika mathematics
fyzika physics
fyziologie physiology
psychologie psychology
zoologie zoology
historie history
politika politics
sociologie sociology
hudba music
umění art
vzdělání education
ekonomika economics
jazyky languages