previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do angličtina

od nuly do devíti / nought to nine

Podívejte se na fráze čeština do angličtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština angličtina
fráze poznámka fráze poznámka
nula nought
jedna one
dva two
tři three
čtyři four
pět five
šest six
sedm seven
osm eight
devět nine