English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam) next(další seznam)

delší fráze 1 / 長文 1

Česko-japonské fráze

Podívejte se na fráze čeština do japonština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština japonština
fráze poznámka fráze Romaji poznámka
Pokud se nemýlím もし私が間違えてなければ moshi watashi ga machiga'ete nakereba もしわたしがまちがえてなければ
Připadá mi to zábavné 面白そうですね omoshirosô desune おもしろそうですね
Jsme oba spokojeni 私たちは二人とも満足しています watashitachi wa futaritomo manzokushiteimasu わたしたちはふたりともまんぞくしています
Pokud to půjde dobře もしそれが上手くいけば moshi sorega umaku ikeba もしそれがうまくいけば
Užili jsme si to 私たちは大変楽しみました watashitachiwa taihen tanoshimimashita わたしたちはたいへんたのしみました
Máte štěstí s počasím 天気が良くてよかったですね tenki ga yokute yokatta desune てんきがよくてよかったですね
být zaneprázdněný s 塞がっている  fusagatteiru ふさがっている
Angažuje se v divadle 彼女は演劇に夢中です kanojo wa engeki ni muchû desu かのじょはえんげきにむちゅうです
Šílíme z ... 私たちは...に夢中です watashi tachi wa ... ni muchû desu
Nemohl to vystát 彼は我慢できなかった karewa gaman dekinakatta かれはがまんできなかった
Mýlit se 間違えた matigaeta まちがえた
Pokud se nemýlím もし私が間違えているのでなければ moshi watashiga machigaeteirunode nakereba