English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam) next(další seznam)

delší fráze 2 / 長文 2

Česko-japonské fráze

Podívejte se na fráze čeština do japonština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština japonština
fráze poznámka fráze Romaji poznámka
To vypadá zábavně とても面白そうですね totemo omoshiroso desune とてもおもしろそうですね
Stýská se ti? あなたはホームシックですか? anatawa hômushikku desuka あなたはほーむしっくですか?
Cítím se opravdu jako doma 私はとてもくつろいでいます watashiwa totemo kutsuroide imasu わたしはとてもくつろいでいます
Z vlastní iniciativy あなた自身のイニシアティブで anatajishin no inishiachibude あなたじしんのいにしあちぶで
Než si to rozmyslím そのことを考えている間に sonokotowo kangaeteiru aidani そのことをかんがえているあいだに
Opakování matka moudrosti 練習が完全を実現する renshûga kanzenwo jitsugen suru れんしゅうがかんぜんをじつげんする
Nedával jsem pozor 私は気をつけませんでした watashiwa kiwo tsukemasendeshita わたしはきをつけませんでした
To nevypadá moc vážně それが非常に深刻だとは思えません sorega hijôni shinkokudatowa omoemasen それがひじょうにしんこくだとはおもえません
co je ten šum 楽しみなことには tanoshiminakotoniwa たのしみなことには
To je jen moje práce 自分の勤めをしたまでですから jibun no tsutome wo shita made desukara じぶんのつとめをしたまでですから
Zemřít na následky nehody 事故で死亡する jiko de shibô suru じこでしぼうする
Souhlasím s tebou あなたに賛成です anata ni sanse'i desu あなたにさんせいです