previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

snídaně / завтрак

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
snídaně завтрак
cukr сахар
čaj чай
káva кофе
mléko молоко
chleba хлеб
máslo масло
marmeláda варенье
sýr сыр
vejce яйцо
cereálie каша
med мед
zapečený chleba тост
sušenka печенье