previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

obchodní finance / деловые финансы

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
pojištění страховка
kapitál капитал
pohyb hotovosti движение денежной наличности
daň налог
účetní бухгалтер
zisk прибыль
schodek дефицит
účty счета
aktiva активы
obrat оборот
znehodnocení обесценивание
dividenda дивиденд
předpověď прогноз
závazky обязательства
režijní náklady накладные расходы
úroková sazba процентная ставка
konečný účet сводный баланс