previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

ekonomika / экономика

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
daně налогообложение
byrokracie бюрократия
poptávka спрос
nabídka предложение
podnikatel предприниматель
volný trh неограниченная беспошлинная торговля
inflace инфляция
růst рост
práce труд
korporace корпорация
trh рынок
monopol монополия
vedení управление
sazba тариф
nezaměstnanost безработица
černý trh черныйа рынок
sociální stát государство всеобщего благосостояния