previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

vzdělání / образование

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
algebra алгебра
počty арифметика
biologie биология
chemie химия
zeměpis география
geologie геология
geometrie геометрия
metematika математика
fyzika физика
fyziologie физиология
psychologie психология
zoologie зоология
historie история
politika политика
sociologie социология
hudba музыка
umění искусство
vzdělání образование
ekonomika экономика
jazyky языки