previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

politika / политика

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
debata дебат
vláda правительство
národ нация
prezident президент
předseda председатель
představitel представитель
společnost общество
politika политика
moc власть
komunismus коммунизм
konzervatismus консерватизм
liberalismus либерализм
socialismus социализм
kapitalismus капитализм
fašismus фашизм
diktatura диктатура
hlava státu глава государства