previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

náboženství a víra / религия и вера

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
náboženství вероисповедание
víra вера
modlitba молитва
obřad обряд
duch дух
duše душа
bůh бог
kněz священник
duchovní божественно
svatý священный
nebe рай
peklo ад
věčný вечный
stvořitel создатель