previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

mechanika / механика

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
rychlost скорость
objem объем
síla усилие
hmotnost масса
zrychlení ускорение
rozkmit амплитуда
páka рукоятка
otočný bod ось
břemeno нагрузка
hybnost импульс
píst поршень
projektil ракета
kladka шкив
kyvadlo маятник