previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

čísla a zlomky / цифры и дроби

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
dělitel делитель
zlomek дробь
obrat обратная пропорциональность
čitatel числитель
kvocient коэффициент
jmenovatel знаменатель
násobek кратный
začátek главный
součin продукт
převrácená hodnota обратный