previous(předchozí seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

delší fráze 3 / более длинные фразы 3

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
Máš v úmyslu mu napsat? Вы собираетесь ему написать? Ты собираешься ему написать?
V tom s tebou souhlasím В этом я с тобой согласен В этом я с Вами согласен
Ta dvě slova jsou skoro stejná Оба этих означают практически одно и то же
Ty dvě tabulky jsou úplně stejné Обе эти таблицы совершенно одинаковы
Je těžké změnit zvyk Трудно изменить привычке
Pamatuji si, když jsme ho naposled viděli Я помню, когда мы видели его в последний раз
Když si to zapíšeš, snáz si to zapamatuješ Если Вы запишите, Вам будет легче запомнить
Ať se to stane kdykoliv Когда бы это ни случилось
Tento je právě tak pěkný jako tamten Эта вещь так же хороша, как и та