Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

καταστροφή / Destrucción (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
καταστρέφω detruir
καίω quemar
εκρήγνυμαι explotar
ελέγχω controlar
συντρίβω aplastar
προκαλώ ζημιά dañar
σείω sacudir
αμφιβάλλω dudar
διπλώνω doblar
επιτίθεμαι atacar