Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

κίνηση / Movimiento (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
περπατώ caminar
τρέχω correr
κολυμπώ nadar
πετώ volar
πέφτω caer
γλυστρώ patinar
κυλώ rodar
τραβώ tirar
σπρώχνω empujar
πηδώ saltar
κλωτσάω patear
χορεύω bailar