Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Κάνω και φαίνομαι / yapmak ve görünmek (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ κάνω Yaparım
Εσύ κάνεις Yaparsın
Αυτό κάνει Yapar
Εμείς κάνουμε Yaparız
Εσείς κάνετε Yaparsınız çoğul
Αυτοί κάνουν Yaparlar
Εγώ φαίνομαι Görünürüm
Εσύ φαίνεσαι Görünürsün
Αυτό φαίνεται Görünür
Εμείς φαινόμαστε Görünürüz
Εσείς φαίνεστε Görünürsünüz çoğul
Αυτοί φαίνονται Görünürler