Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Πηγαίνω και έρχομαι / gitmek ve gelmek (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ πηγαίνω Giderim
Εσύ πηγαίνεις Gidersin
Αυτό πηγαίνει Gider
Εμείς πηγαίνουμε Gideriz
Εσείς πηγαίνετε Gidersiniz çoğul
Αυτοί πηγαίνουν Giderler
Εγώ έρχομαι Gelirim
Εσύ έρχεσαι Gelirsin
Αυτό έρχεται Gelir
Εμείς ερχόμαστε Geliriz
Εσείς έρχεστε ερχόσαστε Gelirsiniz çoğul
Αυτοί έρχονται Gelirler