Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

το γραφείο / çalışma odası (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το γραφείο çalışma masası
η καρέκλα sandalye
το βιβλίο kitap
το στυλό kalem
το μολύβι kurşun kalem
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής bilgisayar
το τηλέφωνο telefon
το φωτιστικό διαβάσματος okuma lambası
η αρχειοθήκη dosya dolabı