Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μέσα στο σώμα / vucudumuzun içinde (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η καρδιά kalp
το κόκκαλο kemik
η σπονδυλική στήλη bel kemiği
το στομάχι miğde
ο πνεύμονας ak ciğer
το συκώτι karaciğer
το νεφρό böbrek
το αίμα kan
το νεύρο sinir
ο μυς kas