Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

στη δουλειά / işte (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο συνάδελφος iş arkadaşı
ο μισθός maaş
ο διευθυντής müdür
ο υπάλληλος çalışan
η σύσκεψη toplantı
η αναφορά rapor
ο χαρτοφύλακας evrak çantası
ο πελάτης müşteri
η αργία tatil
η σύνταξη emekli maaşı
το εμπόριο ticaret
το προσόν nitelik
το επάγγελμα meslek
το διάλειμμα φαγητού öğle molası