Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οικονομικά / ekonomi (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φορολογία vergilendirme
η γραφειοκρατία bürokrasi
η ζήτηση talep
η προσφορά stok
ο επιχειρηματίας müteşebbis
το ελεύθερο εμπόριο serbest ticaret
ο πληθωρισμός enflasyon
η ανάπτυξη büyüme
η εργασία
η εταιρία dernek
η αγορά Pazar
το μονοπώλιο tekel
η διεύθυνση idare
ο δασμός tarife
η ανεργία işsizlik
η μαύρη αγορά kara borsa
το κράτος κοινωνικής πρόνοιας refah devleti