Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

δράσεις 1 / eylemler 1 (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
κάθομαι oturmak
κοιμάμαι uyumak
ξεκουράζομαι dinlenmek
βγαίνω έξω dışarı çıkmak
ντύνομαι giyinmek
σηκώνομαι yataktan kalkmak
ξυπνώ uyanmak
πλένομαι yıkamak
εργάζομαι çalışmak