Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

δράσεις 2 / eylemler 2 (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ζω yaşamak
πεθαίνω ölmek
δημιουργώ yaratmak
ξεκινώ başlamak
σταματώ durmak
μπορώ ebilmek
προσπαθώ denemek
ηγούμαι yol göstermek
μετρώ ölçmek
καθαρίζω temizlemek