Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

αλληλεπίδραση / birbirini etkileyen (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
επιδιώκω kovalamak
συναγωνίζομαι tamamlamak
κερδίζω kazanmak
χάνω ηττούμαι kaybetmek mağlup olmak
κάνω έρωτα sevişmek
οδηγώ rehber olmak
ανταμοίβω ödüllendirmek
βοηθώ yardım etmek
ρωτάω sormak
επιτρέπω izin veremk
πολεμώ dövüşmek