Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

καταστροφή / yıkım (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
καταστρέφω yok etmek
καίω yakmak
εκρήγνυμαι patlatmak
ελέγχω kontrol etmek
συντρίβω ezmek
προκαλώ ζημιά zarar vermek
σείω sallamak
αμφιβάλλω şüphe etmek
διπλώνω katlamak
επιτίθεμαι saldırmak